Siirry sisältöön

Ohjeet matkustajalle – jotta matkustaminen olisi turvallista

Lauttarannassa

 • Hiljennä autosi vauhtia ajoissa ennen lauttarantaa.

 • Lauttarantaan saapuessasi aja oikeanpuolimmaiselle kaistalle.

 • Pysähtyessäsi jonon päähän pysäytä tien oikeaan reunaan, jotta etuajo-oikeutetut ajoneuvot voivat turvallisesti ohittaa jonon.

 • Vältä joutokäyntiä ja sammuta ajovalot, jottet pimeällä häikäise maantielautan kuljettajaa.

 • Moottoripyöräilijät eivät saa ohittaa lauttarannan jonoa ilman Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämää etuajo-oikeutta.

 • Kuljettajan on pyydettäessä kerrottava ajoneuvon akseli-, teli- ja kokonaispaino sekä lastin sisältö. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta on kerrottava lauttahenkilöstölle ennen lautalle ajoa.

 • Matkailuajoneuvossa sulje kaasupullojen pääventtiilit ennen maantielautalle ajoa.

 • Jos kuljetat rekkaa niin tarkista aina painorajoitus etukäteen lauttapaikan sivuilta tai soita lautalle.

 • Polkupyöräilijät ja jalankulkijat siirtyvät lautalle ja lautalta moottoriajoneuvojen jälkeen.

Maantielautalla

 • Lautalle ja siltä pois saa ajaa vasta, kun se valoilla osoitetaan ja puomit ovat ylhäällä tai ajolupa on saatu lauttahenkilöstöltä.

 • Maantielautalle ajetaan ensin oikeanpuoleiselle, sitten vasemmalle kaistalle tai kuten henkilökunta tai liikennevalot opastavat. Keskelle lauttaa ajavat raskaat ajoneuvot.

 • Varmista, että ajoneuvosta pääsee poistumaan, ainakin toiselta sivulta.

 • Lukitse käsijarru, sammuta ajovalot ja pysäytä moottori. Poistuthan ajoneuvosta vasta kun lautta on liikkeellä.

 • Moottoripyörien ja muiden kaksipyöräisten ajoneuvojen kuljettajien täytyy huolehtia ajoneuvojensa pystyssä pysymisestä koko matkan ajan.

 • Maantielautalta ajetaan pääsääntöisesti pois samassa järjestyksessä kuin sinne on tultu, mutta noudata aina lauttahenkilöstön ohjeita, sillä lautalta voidaan ajaa pois eri järjestyksessä kuin mitä lautalle on tultu. Poistua saa vasta kun punainen valo on sammutettu ja puomi nostettu ylös tai henkilökunta antaa luvan.

 • Tupakointi on kielletty koko lautalla, myös ajoneuvoissa.

 • Kaasupullojen pääventtiilit esim. matkailuajoneuvoissa tulee olla suljettuina koko matkan ajan.

 • Varmista, ettei ajoneuvostasi vuoda polttoainetta maantielautan kannelle.

 • Hätätilanteessa maantielautta pyritään aina ajamaan lähimpään rantaan jonne matkustajat evakuoidaan.

 • Mikäli hätätilanne edellyttää, pukeudutaan pelastusliiviin. Pelastusliivit sijaitsevat autokannen välittömässä läheisyydessä.

 • Hätätilanteissa toimi henkilökunnan ohjeiden mukaan.

 • Vaarallisten aineitten kuljettamisessa noudatetaan viranomaisten määräyksiä

Kulkujärjestys lautoille

Etuajo-oikeuskaistan käyttöön oikeutetut

 1. Tieliikennelain perusteella hälytysajoneuvot ja poliisin, tullin sekä rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevat ajoneuvot

 2. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen perusteella sairasta hoitoon kuljettava tai sairasta hoitoon kuljetettavaksi noutava ajoneuvo; kiireellisellä matkalla oleva lääkäri; eläinlääkäri tai muuta sairaanhoito- tai pelastustehtävissä olevaa henkilöä kuljettava ajoneuvo; luvallinen eläinkuljetusajoneuvo; luvanvaraisessa henkilöliikenteessä käytettävä ajoneuvo (taksit ja bussit); kiireellistä tien kunnossapitotehtävää suorittava ajoneuvo sekä mopot.

 3. Kaikki, joille ELY-keskus on myöntänyt etuajo-oikeuden ja joiden etuajo-oikeus on asianmukaisesti voimassa ja kyseinen matka etuajo-oikeuden piirissä.

 • ELY-keskuksen myöntämä etuajo-oikeus ei anna oikeutta ohittaa muita etuajo-oikeutettuja.

 • Etuajo-oikeus osoitetaan etuajo-oikeuskylteillä.

 • Muut tienkäyttäjät lastataan lauttaan lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Lautta-aluksen päälliköllä on kuitenkin oikeus poiketa saapumisjärjestyksestä, jos lautan kansitila, kantavuus tai sääolosuhteet eivät salli vuorossa olevan auton kuljetettavaksi ottamista. Etuajo-oikeus ei koske lautasta poistumista.

 • Etuajo-oikeudet lautoille koko valtakunnan alueella myöntää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Myönnetty oikeus osoitetaan lauttojen henkilökunnalle ja muille ajoneuvoille kilvillä, joita on kahdenvärisiä; oranssinpunaisia ja keltaisia.

  1. Oranssinpunaisten kilpien voimassaoloaika on merkitty kilpeen.

  2. Keltaiset kilvet on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön ja myönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Parainen-Nauvo auttarannoissa liikennevalo-ohjaus

Parainen-Nauvo ja Hailuodon -lauttarannoissa on käytössä liikennevalot. Lautan lastauksen alkaessa ensiksi tyhjennetään etuajo-oikeuskaista vihreän valon palaessa. Kun kaista on tyhjä, syttyy punainen valo. Tämän jälkeen lastataan muun liikenteen kaista. Punaisen valon syttyessä etuajo-oikeuskaistalle kyseisen kaistan lastaus on päättynyt. Etuajokaistan lastausta voidaan tarvittaessa jatkaa vain erityisissä poikkeustapauksissa tavallisen liikenteen kaistan lastauksen yhteydessä tai sen jälkeen.

Lauttarannoissa tulee noudattaa tarkkaavaisuutta, annettuja nopeusrajoituksia sekä valo-ohjausta vaaratilanteiden välttämiseksi. Lastausta suoritettaessa tienkäyttäjien tulee noudattaa myös lautan henkilökunnan ohjeistusta.

Sanktiot

Poliisilla on mahdollisuus sakottaa tienkäyttäjiä etuajo-oikeuskaistan väärinkäytöstä. ELY-keskus etuajo-oikeuksien lupaviranomaisena voi peruuttaa etuajo-oikeuden tai antaa huomautuksen lupaehtojen rikkomisen johdosta. ELY-keskus sekä poliisi voivat poistaa jonosta virheellisesti etuajo-oikeuskaistaa käyttävän ajoneuvon etuajo-oikeuksien valvonnan yhteydessä.